מה אני צריך כדי לפתוח עסק משלי לזכיינות recoveriX?

ראשית, עליך לבחור אזור ואת מספר מכוני הכושר של recoveriX שברצונך לפתוח כדי להיות שותף זכיינות recoveriX. לאחר מכן, אתה צריך מיקום אחד או רבים מתאימים ונגישים עם אזורי חניה שבהם אתה מבצע את טיפולי recoveriX.

לאחר שארגנתם את התשתית, אתם מוכנים לאימון recoveriX באחד ממכוני הכושר של recoveriX. לאחר מכן, מערכות recoveriX יותקנו בחדרי הטיפולים שלך.

לבסוף, הגיע הזמן לגייס מטופלים, לקבוע פגישות ולהתחיל בטיפול.