כמה החזר אני יכול לקבל עבור המטופלים שלי מטיפול recoveriX?

ההחזר של recoveriX תלוי במערכת הבריאות המקומית. בדרך כלל, ניתן לחייב קודי החזר אזוריים, למשל פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, טיפול בנוירוני מראה, גירוי חשמלי פונקציונלי או דימוי תנועה מוטורי. טיפול recoveriX מבצע שלושה מהטיפולים הללו בבת אחת:

גירוי חשמלי פונקציונלי
טיפול בנוירוני מראה
דימויים של תנועה מוטורית

לכן, ייתכן שתוכל לחייב את שלושת אלה עבור טיפול recoveriX.