כמה הדרכה אני צריך כדי לבצע בהצלחה טיפול recoveriX?

המטופלים אינם זקוקים לפגישת טיפול נפרדת לצורך ההדרכה – הם יכולים להתחיל בטיפול מיד. המטופלים צריכים רק ללמוד את ההליך הכללי והנחיות פשוטות לפגישה הטיפולית לפני הפגישה הראשונה. הפגישה הראשונה היא כבר חלק מהטיפול.