כיצד מחושבים ההשקעה והמחזור השנתי עם זיכיון recoveriX?

ההשקעה כוללת עמלה שנתית עבור מערכת recoveriX ב-3 השנים הראשונות. המחזור השנתי למערכת recoveriX הוא 200,000 אירו, מחושב עם קצב טיפול שעתי של 80 אירו ועם 100 מטופלים בשנה.