האם הפרעת קוגניציה ו/או קשב היא קריטריון הדרה?

הפרעה משמעותית בשפה, קוגניציה ו/או קשב (כגון אפזיה או דמנציה של ורניק), המונעת מהמטופל להבין את המטלות ו/או לבצע את המטלות הללו, היא קריטריון הדרה.