תנאים והגבלות

ברוכים הבאים לאתר recoverix.com. תנאים והגבלות אלה מסדירים את השימוש שלך באתר; על ידי שימוש באתר, אתה מקבל תנאים והגבלות אלה במלואם. אם אינך מסכים עם תנאים והגבלות אלה או כל חלק מהתנאים וההגבלות, אין להשתמש באתר.

מידע אודותינו

האתר נמצא בבעלות ומופעל על ידי g.tec medical engineering GmbH, אוסטריה.

מדיניות הפרטיות

השימוש שלך באתר נשלט גם על ידי מדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאים והגבלות אלה על ידי הפניה זו. מדיניות הפרטיות מתארת כיצד אנו אוספים, משתמשים ומנהלים את הנתונים האישיים שלך והיא תואמת ל-GDPR.

זכויות קניין רוחני

אלא אם צוין אחרת, אנו או מעניקי הרישיונות שלנו הם הבעלים של זכויות הקניין הרוחני באתר ובחומר באתר. כל זכויות הקניין הרוחני הללו שמורות.

מגבלות אחריות

האתר מסופק “כמות שהוא” ללא כל מצג או התחייבות, מפורשת או משתמעת. איננו מתחייבים או מייצגים את הדיוק, השלמות או המהימנות של המידע באתר.

תוכן משתמש

בתנאים והגבלות אלה, “תוכן המשתמש שלך” פירושו חומר (כולל טקסט, תמונות, חומר אודיו, חומר וידאו וחומר אורקולי) שאתה מוסר לאתר. אתה מעניק לנו רישיון עולמי, בלתי חוזר, לא בלעדי, ללא תמלוגים להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את תוכן המשתמש שלך בכל מדיה קיימת או עתידית.

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. אין לנו שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרי צד שלישי, ואינו נוטלים אחריות עליהם.

חוק מסדיר

תנאים והגבלות אלה יהיו כפופים לחוקי אוסטריה ויתפרשו בהתאם.

שינויים בתנאים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. בשימוש באתר, אתה מסכים להיות כפוף לגרסה הנוכחית של תנאים והגבלות אלה.

פרטי התקשרות

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים והגבלות אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת office@gtec.at.