Ludwig Königsberger – MS

Abans de sotmetre’s a l’entrenament de recoveriX, la prova Timed Up and Go va registrar una durada de 18 segons. No obstant això, després de 25 sessions d’entrenament de recoveriX, la durada es va reduir a 14 segons. Pel que fa a la prova de caminada de 6 minuts, abans de les sessions de recoveriX, la distància recorreguda era de 210 metres. Després de 25 sessions d’entrenament de recoveriX, la distància va augmentar fins als 285 metres.