Ingrid Miglbauer

La senyora Miglbauer va patir un ictus fa 2 anys. Quan va venir al gimnàs recoveriX Schiedlberg, es va apuntar a la teràpia recoveriX on va tenir moltes millores motrius. Pot estirar i moure el braç millor que abans.