Bernhard Nimetz – MS

Aquest pacient ha experimentat millores significatives com a resultat de l’entrenament de recoveriX. Les millores notables inclouen la seva marxa i coordinació, que condueixen a una sensació de benestar general. Abans de l’entrenament de recoveriX, va tenir dificultats fins i tot en les tasques més senzilles, com sostenir un got d’aigua sense vessar-ne el contingut. Després de recoveriX, les seves habilitats motores finas han mostrat un progrés notable, reduint significativament els casos de vessaments.