Ben from Israel

Aquesta entrevista pacient amb Ben mostra l’èxit de recoveriX de Ben al gimnàs recoveriX Raanana.