Abans/Després – Ictus LTR1027 #1

Després de l’entrenament de recoveriX, malgrat la condició subjacent del pacient de síndrome de Conus Cauda, ​​els resultats de la seva prova Timed Up and Go van millorar notablement de 21,3 segons a 15,6 segons, cosa que indica una millora significativa de la mobilitat i la funcionalitat. Abans de recoveriX, patia dolor crònic (5/10 punts); Després de la recuperació, no tenia dolor.