Abans/Després – Ictus Koffler #1

A la prova de nou forats, el rendiment del pacient amb ictus va millorar, i el temps de finalització es va reduir de 144 segons abans de la teràpia recoveriX a només 75 segons després de 25 sessions i 39 segons després de 50 sessions recoveriX. Després de la 50a sessió, la seva mà afectada es veu completament sana.