Abans/Després – Ictus Haberfellner #2

A la prova de clavilles de nou forats, la destresa dels dits va mostrar millores importants, amb el temps de finalització que va disminuir des de 2:35 minuts abans fins a només 1:04 minuts després de l’entrenament amb recoveriX.