Abans/Després – Ictus Haberfellner #1

Experimenta el progrés de la teràpia recoveriX en un pacient 10 mesos després de l’ictus. A la prova de caixa i blocs, la destresa manual va veure una millora significativa, amb el pacient augmentant de 21 blocs abans de la teràpia recoveriX a 39 blocs després.