Abans/després – stroke – FMAUE – ST7

Aquest pacient va realitzar la Fugl-Meyer Assessment for Upper Extremities, que és una prova estandarditzada que s’utilitza per avaluar la recuperació i la funció motora en individus amb discapacitats neurològiques, centrant-se en moviments com abducció de l’espatlla, flexió del colze, supinació/pronació de l’avantbraç, flexió/extensió del canell, i moviments dels dits.