Abans/després – stroke – Faro right – ST26

Aquí podeu observar les importants millores fetes per un dels nostres pacients amb ictus.