Abans/després – stroke – BBT – ST6

Aquí aquest pacient va realitzar la prova de caixa i bloc que avalua la destresa manual i la motricitat gruixuda avaluant quants blocs de fusta pot transferir un participant d’un compartiment a un altre en un període de temps establert. S’utilitza habitualment en rehabilitació per fer un seguiment del progrés i adaptar els plans de tractament per a persones amb discapacitats de les extremitats superiors.