Abans/Després – Esclerosi Múltiple Königsberger #1

A la prova Timed Up and Go d’aquest pacient amb esclerosi múltiple, la durada va disminuir de 18 segons abans de recoveriX a 14 segons després de 25 sessions de recoveriX. De la mateixa manera, a la prova de caminada de 6 minuts, la distància recorreguda va augmentar de 210 metres abans de recoveriX a 285 metres després de 25 sessions de recoveriX. A més, la seva funcionalitat de mà ha millorat, cosa que li permet tornar a crear art.