Abans/després – MS – 6MWT – MS3

Aquest client MS va realitzar la prova de caminada de 6 minuts (6MWT). Aquesta prova va ser la mesura de resultat principal de l’estudi, ja que és l’escala clínica més comuna a la literatura d’EM a causa de la seva alta reproductibilitat i fiabilitat. El 6MWT mesura la distància en metres que un client és capaç de caminar a una velocitat còmoda en sis minuts.