Gerlinde Percht

La teràpia recoveriX és brillant perquè fa que el procediment terapèutic convencional de diagnòstic, teràpia i re-diagnòstic sigui automàtic. La resposta del sistema recoveriX sempre es basa en el rendiment de concentració del pacient i permet l’aprenentatge neuronal mitjançant una biofeedback precisa. Això és molt intel·ligent i fàcil d’utilitzar per al terapeuta.