Dr. Christoph Guger

En el nostre estudi recoveriX, hem demostrat que la teràpia recoveriX és altament eficaç fins i tot 10, 20 o 30 anys després de l’ictus.