Jobs

L’empresa g.tec medical engineering GmbH ofereix una plataforma per al processament de biosenyals al mercat internacional. Els dispositius s’utilitzen per mesurar l’activitat cerebral, les activitats del cor, els moviments oculars i altres senyals fisiològics. Actualment, els sistemes s’utilitzen a 45 països del món. Amb recoveriX, g.tec ha desenvolupat un producte mèdic excepcional i revolucionari per a la rehabilitació de les funcions motores perdudes després d’un ictus. Els pacients es beneficien d’un enfocament terapèutic que va més enllà de la teràpia física estàndard.