Quan és el moment més efectiu per fer la teràpia recoveriX?

recoveriX es pot utilitzar per a la rehabilitació de l’ictus en les etapes agudes, subagudes i cròniques, tal com han demostrat diversos casos de pacients. El nostre estudi científic ha demostrat que la teràpia recoveriX és efectiva fins i tot 10, 20, 30,… anys després de l’ictus o el trastorn neurològic.