Què he de fer a casa després del tractament recoveriX?

Els pacients poden realitzar les imatges motrius de mans i peus a casa per activar l’escorça sensoriomotora. És important que els pacients facin diferents tasques per mantenir el cervell ocupat. Si els pacients sempre pensen en el mateix moviment, l’efecte d’entrenament del cervell és menor. Us recomanem que imagineu els moviments alternativament, per exemple, el moviment de la mà esquerra, després el moviment de la dreta i després el moviment del peu.

La clau de recoveriX és l’entrenament del cervell. Però també és important que els pacients facin alguns exercicis físics a casa per entrenar els músculs, especialment les extremitats afectades. La teràpia recoveriX pot reduir l’espasticitat de les cames de manera espectacular, però això també s’acompanya de més força muscular per caminar.

Normalment, els pacients caminen una mica més lent després de les primeres sessions de teràpia recoveriX perquè l’espasticitat es redueix i la cama rígida es doblega millor. Amb l’exercici físic i l’entrenament de recoveriX, la força muscular i el control muscular milloren. Després de la 25a sessió de teràpia, els pacients poden aixecar-se i caminar molt més ràpid que abans.