Hi ha alguna prova o evidència de l’eficàcia de la teràpia recoveriX?

Si aquí està! L’efectivitat de recoveriX per als pacients amb ictus es va demostrar en un estudi grupal de 52 pacients. Els 51 pacients que van acabar el tractament van mostrar millores molt significatives en la funció motora i l’espasticitat de les extremitats superiors. A més, quan els pacients entrenen amb recoveriX per a les seves extremitats inferiors, mostren millores significatives en la marxa i la velocitat de marxa, l’equilibri i la coordinació durant la marxa i el rang de moviment del turmell. Més important encara, recoverX es va comparar amb molts estudis independents i grups de control durant el procés de certificació de productes mèdics. Com a producte mèdic, l’efectivitat de recoveriX ha de ser actualitzada cada any per un organisme notificat per assegurar-se que és eficaç i segur per als pacients.

Resultats de l’estudi d’ictus

A més, es va demostrar l’eficàcia de recoveriX en un grup de 25 persones que pateixen esclerosi múltiple. Després d’entrenar amb recoverX durant 30 sessions de teràpia, els pacients van millorar molt significativament en el seu rendiment de 6MWT. Concretament, van poder caminar 39,4 metres més després del tractament en comparació amb abans.

Resultats de l’estudi MS