És beneficiós realitzar un segon bloc de tractament recoveriX (25 sessions de teràpia) després d’acabar el primer bloc de tractament recoveriX?

La resposta breu és Sí, perquè encara són possibles més millores de la funció motora, especialment si heu respost bé al primer bloc de tractament recoveriX. Com sempre, tenim les dades per fer una còpia de seguretat d’aquesta conclusió, així que mirem-ho.

Divuit pacients amb ictus van participar en almenys un bloc de tractament de recoveriX, abans de començar el seu bloc de tractament de les extremitats inferiors de recoveriX (és a dir, la teràpia dels peus). En el seu bloc de tractament anterior, van millorar significativament en 4,8 punts de mitjana en la funció motora de les extremitats superiors. Aleshores, aquests 18 pacients amb ictus van participar en el bloc de tractament de les extremitats inferiors recoveriX i vam observar millores significatives en les escales clíniques següents:

  • Índex de Barthel
  • Avaluació Fugl-Meyer superior i inferior
  • Escala Ashworth modificada de l’articulació del turmell
  • Gamma de moviment de l’articulació del turmell i del genoll
  • Test muscular manual del genoll i el turmell
  • Prova cronometrada i marxa
  • Prova de caminada de 10 metres

Fent una ullada més de prop a la velocitat de marxa, que s’avalua mitjançant la prova de caminada de 10 metres, podríem observar una millora de 0,14 m/s de mitjana. En altres paraules, els pacients podrien caminar 0,5 km/h més ràpid després del bloc de tractament de les extremitats inferiors recoveriX.