És beneficiós per a mi repetir la teràpia recoveriX?

Sí, ho recomanem molt! Els pacients que repeteixen la teràpia recoveriX milloren contínuament. Després d’un tractament de mans recoveriX amb èxit, recomanem als pacients que comencin el tractament del peu recoveriX amb 25 sessions.