Quant de reemborsament puc rebre per als meus pacients amb la teràpia recoveriX?

El reemborsament de recoveriX depèn del sistema sanitari local. Normalment, es poden facturar codis de reemborsament regionals, per exemple, teràpia física, teràpia ocupacional, teràpia de neurones mirall, estimulació elèctrica funcional o imatges de moviment motor. La teràpia recoveriX realitza tres d’aquestes teràpies alhora:

  1. estimulació elèctrica funcional
  2. teràpia de neurones mirall
  3. Imatges del moviment motor

Per tant, és possible que pugueu cobrar aquests tres per la teràpia recoveriX.