Com es calcula la inversió i la facturació anual amb la franquícia recoveriX?

La inversió inclou una quota anual per al sistema recoveriX durant els 3 primers anys. La facturació anual per sistema recoveriX és de 180.000 €, calculat amb una tarifa de teràpia horària de 80 € i amb 90 pacients per any.