Com es calcula la inversió i la facturació anual amb la franquícia recoveriX?

La inversió inclou una quota anual per al sistema recoveriX durant els 3 primers anys. La facturació anual per sistema recoveriX és de 200.000 €, calculat amb una tarifa de teràpia horària de 80 € i amb 100 pacients per any.